บริการของเรา


 

งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

งานระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
- งานระบบแสงสว่าง, แสงสว่างฉุกเฉินและป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบ ATS
- งานซ่อมและบำรุงรักษา เช่น ไฟฟ้าแรงสูง,หม้อแปลง,MDB,Test VCB-ACB, Capacitor Bank,DB,LP
- งานซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เช่น Drop Fuse ขาด, ไฟช็อตไหม้หรือไฟฟ้าดับ, เป็นต้น

บริการตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าประจำปี
- งานตรวจสอบด้วยกล้องภาพถ่ายความร้อน (Thermo Scan)
- งานตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยวิศวกร
- งานประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า   เข้าสู่ระบบ

QR Code

  เข้าชม Facebook