งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


งานระบบไฟฟ้า

- งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

- งานระบบแสงสว่าง, แสงสว่างฉุกเฉินและป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

- งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบ ATS

- งานซ่อมและบำรุงรักษา เช่น ไฟฟ้าแรงสูง,หม้อแปลง,MDB,Test VCB-ACB, Capacitor Bank,DB,LP

- งานซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เช่น Drop Fuse ขาด, ไฟช็อตไหม้หรือไฟฟ้าดับ, เป็นต้น


งานระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบกราวด์

- ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Conventional เช่นแบบทรงกลมกลิ้ง, มุมป้องกันหรือแบบตาข่าย 

- บริการตรวจสอบระบบกราวด์ของระบบไฟฟ้าและและระบบป้องกันฟ้าผ่า

- งานป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระโชก (Surge Protection System)  

                  

บริการตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าประจำปี

- งานตรวจสอบด้วยกล้องภาพถ่ายความร้อน (Thermo Scan)

- งานตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยวิศวกร

- งานประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

               

งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- งานออกแบบและติดตั้ง หรืองานปรับปรุง เพิ่มเติมระบบฯ

- งานตรวจสอบและทดสอบระบบฯ โดยเฉพาะระบบฯ แบบ Addressable และการทดสอบ Projected Beam Smoke Detector- งานซ่อมแก้ไขระบบฯ โดยเฉพาะระบบฯ มีปัญหาหรือเกิด Alarm หรือ Trouble โดยไม่ทราบสาเหตุ  

          
บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยประจำปี

- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ปั๊มดับเพลิง (Fire Pump)

- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ถังรับแรงดันของระบบทำความเย็นสำหรับห้องเย็น

- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยลิฟท์ เครน ปั้นจั่น ปั้นจั่นติดรถบรรทุก รถเฮี้ยบ รถเครน

- ตรวจสอบพลังงาน โดยทีมตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนุรักษ์พลังงาน

- ตรวจสอบอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่มีใบรับรองการขึ้นทะเบียน 


  เข้าสู่ระบบ

QR Code

  เข้าชม Facebook