เกี่ยวกับเรา

 


 บริษัท ไทย อับบา จำกัด 

          ก่อตั้ง โดยทีมวิศวกรด้านระบบไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจในระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี จึงได้มารวมกัน

 
    โดยวัตถุประสงค์ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่นั้น มาบริการเพื่อนำผลงานที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับผลงานที่ประทับใจสูงสุด

 
เราจึงได้จัดตั้ง บริษัท ไทย อับบา จำกัด ขึ้นมา
 

โดยได้จดทะเบียนขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท

 

 สร้างความอบอุ่นใจ และมอบความปลอดภัย

ในงานบริการด้านระบบไฟฟ้า

 

 


  เข้าสู่ระบบ

QR Code

  เข้าชม Facebook